Rodun terveys

Jokaisella rodulla esiintyy sille tyypillisiä sairauksia eikä canario tee tässä asiassa poikkeusta.
Järkevillä jalostusvalinnoilla sekä vastuuntuntoisella kasvatuksella voimme kuitenkin pyrkiä ylläpitämään rodun terveystilannetta tai jopa parantamaan sitä.


Presa Canariokannan ollessa Suomessa vielä varsin vähälukuinen eikä täälläkään -kasvattajien suosituksista huolimatta- kaikkia koiria tutkita, on periytyvien sairauksien määrittely haastavaa. Oman haasteensa periytyvien sairauksien selvittämiseen tuo se, että rotu on myös maailmanlaajuisesti vähän tutkittu ja virallisia terveystuloksia on niukasti tiedossa. Myös geenit tuovat oman haasteensa, kun ominaisuuksia ja sairauksia voi putkahdella esiin sukupolvienkin takaa.

Terveystulosten vähyydestä huolimatta voidaan kanariandoggia rotuna peilata toisiin samantyyppisiin koirarotuihin ja koostaa lista sairauksista ja vioista joihin myös kanariandoggi voi sairastua:

- hip dysplasia (HD) ,lonkkanivelen dysplasia
- elbow dysplasia (ED) , kyynärniveldysplasia
- distichiasis ,ylimääräiset silmäripset tai ripsirivi
- entropion ,silmäluomen perinnöllinen sisäänpäinkiertymä
- ektropion ,silmäluomen perinnöllinen ulospäinkiertymä
- PRA ,etenevä verkkokalvon surkastuma tuhoaa silmän valoa aistivia soluja
- perinnöllinen harmaakaihi (hereditäärinen katarakta) ,samentaa silmän linssin osittain tai kokonaan
- purentaviat ja hammaspuutokset ovat yleisiä kaikissa koiraroduissa
- epilepsia (kaatumatauti) on toistuvia kohtauksia aiheuttava aivojen sähköisen toiminnan häiriö
- munuaissairauksia ilmenee suhteellisen yleisesti koirilla ja niitä tavataan useimmiten vanhemmilla eläimillä
- spondylosis deformans (spondyloosi) on selkärangan rappeumasairaus, jossa selkänikamien rajoille muodostuu luupiikkejä ja/tai -siltoja. Spondyloosia kehittyy sein normaalistikin ikääntymisen myötä, mutta useilla roduilla rappeumaa todetaan jo nuorilla koirilla.
- (polven) ristisiteen repeämä ristisiteen repeämä on tavallisin koiran tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, ja sitä esiintyy monilla roduilla. Koiralla eturistisiteen repeämä voi olla myös trauman aiheuttama äkillinen tila.


Presa Canario ei ole mukana PEVISA -ohjelmassa, mutta Dogo Canario Finland ry kehottaa lämpimästi kasvattajia kuvaamaan jalostuskoiristaan vähintäänkin lonkat ja kyynärät, sekä suosittaa myös ns."kotikoirien" omistajia tutkituttamaan koiransa. Näin saamme arvokasta tietoa linjojen terveystilanteesta, sekä kasvattajien on helpompi seurata kasvatustyönsä tuloksia. Jokainen yksilö on tärkeä!

Presa Canario on ruumiinrakenteeltaan hieman pidempi kuin korkea, jolloin suurempi paino sijoittuu etuosaan ja tämän vuoksi varsinkin kyynärnivelten terveys on hyvin tärkeää. Koska kanariandoggi on rakenteeltaan raskas, on syytä koiran kasvuvaiheessa kiinnittää huomiota oikeanlaiseen liikuntaan ja ruokintaan. Tärkeää on, että koira saa ravinnostaan tarvitsemansa ravintoaineet niveliä tukevien lihasten kasvuun, olematta kuitenkaan lihava (ylipaino kuormittaa jo rakenteeltaankin raskaan koiran niveliä)


Kasvavan pennun olisi hyvä saada monipuolista liikuntaa erilaisilla (pl.liukkaat, revähdyksille ja muille tapaturmille altistavat) alustoilla, erityisesti metsässä liikkuminen kehittää koiran motoriikkaa ja lihaksistoa. Kaiken liikunnan on tapahduttava koiran ehdoilla ja myös riittävästä levonsaannista on huolehdittava.


VIRALLISIA TERVEYSTULOKSIA

GEENITUTKIMUS
Geenitutkimuksessa koiria tutkitaan niiden terveyden edistämiseksi. Koirista on kuvattu yli 500 erilaista perinnöllistä sairautta ja ne yleistyvät nopeasti roduissa sisäsiitoksen ja matadorijalostuksen ansiosta. Ilman geenitutkimusta rotujen elinvoima vaarantuu. Sairauksien yleistyessä koirien pitäminen vaikeutuu ja aiheuttaa enemmän huolta ja kustannuksia. Perinnöllisiä sairauksia voidaan vastustaa tehokkaasti vain geenitutkimuksella. Koiran perimä on nyt kartoitettu ja työkalut geenivirheiden löytämiseksi ovat olemassa. Voimme auttaa parasta ystäväämme!
Lisää tietoa geenitutkimuksista: http://www.koirangeenit.fi/Toivommekin usean Canarion omistajan sekä kasvattajan lähettävän Canarioidensa verinäytteet geenitutkimukseen!