Vuoden Kasvattaja

Vuoden kasvattajaksi tulisi valita henkilö, joka on toiminut rodun eteen niin oman kasvatustoimintansa muodossa, kuin yleishyödylliseen toimintaan, kuten yhdistystoimintaan osallistumalla. Vuoden kasvattajan valintaan ei ole yksiselitteistä kaavaa, vaan on pohdittava kokonaisuutta ja mietittävä kuka kasvattaja olisi ko. vuoden aikana tehnyt eniten työtä rodun eteen.

Alla on listattu asioita joihin tulisi kiinnittää huomiota valintaa tehdessä. Kukaan välttämättä täytä jokaista kohtaa, mutta tämän listan olisi tarkoitus auttaa valitsijaa hahmottamaan eri osa-alueita. Pyri siis valitsemaan kasvattaja joka on omalla toiminnallaan eniten edistänyt rodun kehitystä Suomessa.

Oman kasvatustoiminnan osalta tulisi kiinnittää huomiota, kuinka kasvattaja on onnistunut kasvatustyössään.
 
  • Ovatko kasvatit rotutyypillisiä ulkonäkönsä sekä luonteensa puolesta
  • Ovatko kasvattajan käyttämät koirat rotutyypillisiä ja keskivertoa parempia yksilöitä (rotumääritelmään verrattaessa)
  • Onko kasvattaja pyrkinyt parantamaan rodun tasoa suomessa tekemillään yhdistelmillä, esim tuonut uutta verta tai käynyt ulkomailla astuttamassa, jos kotimaasta ei ole löytynyt sopivaa urosta
  • Ovatko kasvatit olleet tasoltaan vanhempiensa tasoisia tai parempia
  • Onko kasvattaja luonut suhteita ulkomaisiin kasvattajiin ja perehtynyt rotuun, sen luonteeseen rakenteeseen ja historiaan.
  • Onko kasvattaja tehnyt omille koirilleen terveystutkimukset ja kannustanut kasvattiensa omistajia tutkimaan koiransa esim. kimppatarkkien muodossa. Yleishyödyllinen toiminta rodun eteen.
  • Onko kasvattaja osallistunut yhdistyksen toimintaan, joko luottamustehtävään tai talkoo yms. toimintaan. - Onko kasvattaja ollut itse järjestämässä tapahtumia tai varainkeruuta yhdistykselle.
  • Onko kasvattaja tuottanut materiaalia yhdistyksen tai koiranomistajien käyttöön esim. kirjoittamalla julkaisuja yhdistyksen lehteen tai kotisivuille.
  • Onko kasvattaja kannustanut kasvatinomistajia mukaan yhdistyksen toimintaan sekä osallistumaan yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin esim erikoisnäyttelyyn, leireille, koulutuksiin yms.
  • Onko kasvattaja tehnyt PR-työtä rodun eteen, lisäännyt tunnettavuutta ja positiivista mielikuvaa rodusta. 
Palkinto jaetaan yhdistyksen kevätkokouksessa hallituksen harkinnan ja tarvittaessa äänestyksen perusteella joka on suoritettu kevätkokoukseen mennessä.
Palkittaessa otetaan huomioon kaikki kasvattajan toiminta yhdistyksessä edelliseltä kalenterivuodelta, sekä myös kaikki muut yllämainitut asiat kohdat.