Vuoden Voitokkain Canario 2019

KIERTOPALKINTO, VUODEN VOITOKKAIN DOGO CANARIO 2019

Yhdistys palkitsee vuoden 2019 kevätkokouksessa vuonna 2018 parhaiten näyttelyissä pärjänneen Dogo Canario uroksen ja nartun omistajineen!

SÄÄNNÖT:

"Vuoden Voitokkain Dogo Canario" -arvosta on oikeutettu kilpailemaan jokainen DCF ry:n jäsen omistamallaan, Suomessa rekisteröidyllä dogo canariolla. Mikäli koiralla on useita omistajia, on jokaisen oltava DCF ry:n jäsen. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi.

"Vuoden Voitokkain Canario" -arvo jaetaan KEVÄTKOKOUKSEN yhteydessä koiran näyttelymenestyksen perusteella parhaalle urokselle & nartulle.
Kolmen parhaan uroksen sekä nartun pisteet ja nimet julkaistaan.

Pisteet lasketaan kalenterivuosittain koiran omistajan lähettämän kirjallisen selvityksen perusteella. Selvitys on lähetettävä DCF ry:n puheenjohtajalle tai muulle hallituksen etukäteen nimeämälle henkilölle annettuun määräaikaan mennessä. Pisteet huomioidaan korkeintaan kymmenestä (10) virallisesta näyttelystä Suomesta tai ulkomailta. Mukaan on aina liitettävä näyttelyarvostelujen kopiot tai linkki näyttelytuloksiin sekä selvitys RYP ja BIS sijoituksista. Ulkomaalaisista näyttelyistä tulee liittää arvostelu sekä lisäselvitys sijoituksista.

Tuontikoirat: Kilpailuun osallistuvat tuontikoirat on oltava rekisteröitynä viimeistään kilpailuvuoden loppuun mennessä. Mikäli koira on vaihtanut omistajaa kesken kalenterivuoden, ei edellisen omistajan koiran kanssa saavuttamia tuloksia huomioida yhdeksi kokonaisuudeksi nykyisen omistajan kanssa.

Näyttelysaavutukset pisteytetään seuraavanlaisesti:

Kansainvälinen Kansallinen Ryhmänäyttely
PU/PN1 8p. PU/PN1 6p. PU/PN1 4p.
PU/PN2 7p. PU/PN2 5p. PU/PN2 3p.
PU/PN3 6p. U/PN3 4p. PU/PN3 2p.
PU/PN4 5p. PU/PN4 3p. PU/PN4 1p.

Ryhmä ja BIS tulokset:

Kansainvälinen Kansallinen Ryhmänäyttely
RYP1 5p. RYP1 5p. RYP1 4p.
RYP2 4p. RYP2 4p. RYP2 3p.
RYP3 3p. RYP3 3p. RYP3 2p.
RYP4 2p. RYP4 2p. RYP4 1p.

Kansainvälinen Kansallinen Ryhmänäyttely
BIS1 9p. BIS1 7p. BIS1 5p.
BIS2 8p. BIS2 6p.  BIS2 4p.
BIS3 7p.   BIS3 5p. BIS3 3p.
BIS4 6p.   BIS4 4p. BIS4 2p.

Lisäpisteet:

ROP 3p.

VSP 2p.

SSKY:n pääerikoisnäyttelyssä ROP ja VSP:n saaneet 7p.
SSKY:n pääerikoisnäyttelyssä JUN ROP ja VSP:n saaneet 5p.
SSKY:n pääerikoisnäyttelyssä VET ROP ja VSP:n saaneet 4p.
SSKY:n pääerikoisnäyttelyssä PEN ROP ja VSP:n saaneet 3p.
(tästä pentujen pisteytyksestä hyötyä siinä kohtaa jos koira siirttyy
loppuvuodeksi Jun luokkaan)

JUNIORVOITTAJA 5 pistettä

VOITTAJA 5 pistettä

MVA 5 pistettÄ

C.I.B. 5 pistettä

Osallistumisohjeet:

1. Kilpailuun osallistuvan koiran omistajan/omistajien pitää olla yhdistyksen jäsen/jäseniä.
2. Ilmoita koiran koko nimi, omistaja/omistajat ja koiran rekisterinumero
4. Lähetä osallistumistiedot otsikolla VUODEN VOITOKKAIN sähköpostiosoitteeseen: sihteeri.dogocanariofinland@gmail.com 1.2.2019 mennessä (HUOM! Ilmoittautumisaikaa tullaan todennäköisesti hieman jatkamaan, seuraa tiedotusta!)